Kozioł 2017

Postać w płaszczu i kapeluszu gips 2017

Pancerni Wioliniści Dyplom 2017 Lipa

Kelner i właściciel zarazem Dyplom 2017 lipa/topola

Samookaleczenie 2016 wiśnia